Wednesday, July 8, 2009

คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานเดียว

คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานเดียว
ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้(305 กรัม) 146
เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัวน้ำ(447กรัม)226
ขนมจีนน้ำพริก(367กรัม) 228
กระเพาะปลาปรุงสำเร็จ(392กรัม)239
ขนมจีนน้ำเงี้ยว (323กรัม) 243
ข้าวยำปักษ์ใต้ (189กรัม) 248
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้ากุ้ง (354 กรัม )292
ขนมจีนน้ำยา (435กรัม) 332
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟน้ำ( 494กรัม) 352
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่ (354 กรัม) 385
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู( 354 กรัม) 397
ขนมจีนซาวน้ำ( 345 กรัม)411
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ (381 กรัม)417
หอยแมลงภู่ทอดใส่ไข่ (289 กรัม)428
ข้าวขาหมู(289 กรัม) 436
ก๋วยเตี๋ยวแกง ( 350กรัม)454
หมี่กะทิ (272 กรัม) 465
ข้าวแกงเขียวหวานไก่ (318 กรัม)483
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู (235 กรัม) 530
ข้าวหมกไก่ (316 กรัม) 534
ข้าวหมูแดง (320 กรัม) 541
ข้าวผัดใบกระเพราไก่ (293 กรัม) 554
ข้าวผัดหมูใส่ไข่ (315 กรัม) 557
หมี่กรอบ (114 กรัม) 574
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ (298 กรัม) 577
ขนมผักกาดผัดใส่ไข่(298 กรัม) 582
ข้าวมันไก่ (300กรัม) 596
ข้าวคลุกกะปิ (296 กรัม) 614
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซิอิ้วหมูใส่ไข่(350 กรัม) 679
จาก กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

No comments: