Sunday, April 1, 2007

คนใจดีVS คนใจร้าย ;คนเข้มแข็ง VS คนอ่อนแอ ผมดูจากอะไร

สิ่งที่ผมที่ได้เห็นและคิดอยู่ในวันนี้ สิ่งที่พอจะดูได้ว่าใครมีหัวใจที่เมตตากรุณาหรือโหดร้าย ผมดูที่1. รักธรรมชาติ ได้แก่ คนรักต้นไม้ ,รักสัตว์ 2. รักเด็ก 3. รักคนแก่ โดยเฉพาะ บิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่
ในคณะเดียวกัน ผมดูว่าไครมีความอดทนมากหรือน้อย ผมจะดูจาก 1. คนที่ทนได้กับธรรมชาติ คือ ร้อน หรือหนาว หรือฝนตก แล้วไม่ค่อยบ่น 2. คนที่ทน ได้กับความซนของเด็ก 3. คนที่ทนได้กับคนชรานี่คือการมองคนแบบง่าย ๆ ของผม ครับ
สันติ

No comments: